Start|Varför medlem?|Regelverk|Styrelse|Bildgalleri|Bli Medlem

Sapp för vem?

SAPP är en förening för företag i promotionbranschen. Genom en bred medlemsbas och till rimliga kostnader kunna skapa värden som för det enskilda företaget bara kan uppnås genom samarbete. Som medlem i SAPP kan inväljas i Sverige verksamt företag, organisation eller annan juridisk person som tillhör promotionbranschen och som främjar föreningens ändamål. Tre kategorier av medlemskap finns att söka.

PROMOTION PF
Promotionföretag vars huvudsakliga verksamhet är att som distributör tillhandahålla promotionprodukter, presentreklam eller profil- arbetskläder till slutförbrukare.
Promotion PF är en aktiv medlemsavdelning med en egen sammankallande kommitté som belyser frågor som rör promotionföretag.

PROMOTION GT
Grossist/tillverkare som arbetar med distributörer som kunder.
Promotion GT är en aktiv medlemsavdelning med egen sammankallande kommitté som belyser frågor som rör grossister/tillverkare.

PROMOTION PR
Promotion PR är en passiv medlemsavdelning. Även promotionföretag och grossister/tillverkare kan välja detta medlemskap med bibehållen rösträtt. Även partners som verkar inom promotionbranschen och som stödjer föreningens ändamål är välkomna som medlemmar i Promotion PR.

VAD KOSTAR DET?

Inträdesavgift 900:-/år
Medlemsavgift 200:-/per år                                Gäller fr o m 2007
Serviceavgift 1 000:-/per år ex moms                Gäller fr o m 2007 

Kontakt
Ordförande
Sven Larsson
sven@sapp.nu

0705-14 23 15


Vice ordförande

Tore Lindfors
tore@sapp.nu

0704-91 24 65

Kontaktperson på TRYGG HANSA, Mika Timonen  0752-432 344 mika.timonen@trygghansa.se